В Уряді запропонували, щоб мінімальна зарплата залежала від рівня збору податків

В Уряді запропонували, щоб мінімальна зарплата залежала від рівня збору податків
Фото: Facebook

Кабмін передав в парламент законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці". Документ зареєстрований за № 5857 від 19.08.2021. Його направили на розгляд Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, повідомляє Судово-юридична газета.

Законопроектом пропонується встановити, що оплата праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими, особливо шкідливими та небезпечними умовами праці, здійснюється в підвищеному розмірі, який визначається з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод , колективного договору.

Визначення шкідливих, особливо шкідливих та небезпечних умов праці здійснюється за результатами атестації робочих місць за умовами праці, якщо інше не передбачено законодавством.

У підвищеному розмірі також може здійснюватися оплата праці працівників, що виконують роботу з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних і геологічних умовах, умовах підвищеного ризику для здоров’я.

У разі відсутності колективного договору, перебування поза сферою дії генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», підвищена оплата праці працівників, зайнятих на вищезазначених роботах, здійснюється організаційно-розпорядчим документом роботодавця. У такому разі розмір підвищення має бути не меншим, ніж встановлено генеральною угодою.

Також документом пропонується встановити, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються:

 • Суми, на які підвищується оплата праці відповідно до статті 10 Кодексу законів про працю, - незалежно від способу встановлення такого підвищення (доплата, надбавка, підвищення окладу тощо).
 • Доплата за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
 • Суми підвищення оплати праці за роботу в нічний час, роз’їзний характер робіт.
 • Оплата роботи в надурочний час.
 • Оплата за залучення до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні.
 • Премії до святкових і ювілейних дат.
 • Сума індексації заробітної плати.
 • Сума компенсації втрати частини доходів, у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до статті 9 Закону України "Про оплату праці", якою встановлюються умови визначення розміру мінімальної заробітної плати.

Пропонується, щоб розмір мінімальної заробітної плати визначався з урахуванням:

 • Потреб працівників та їхніх сімей.
 • Загального рівня середньої заробітної плати в цілому по Україні.
 • Розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 • Прогнозного індексу споживчих цін на період, на який встановлюється розмір мінімальної заробітної плати.
 • Рівня зайнятості, продуктивності праці, збалансованості та обґрунтованості Державного бюджету.
 • Рівня податків, обов’язкових зборів та внесків.

Зазначимо, що мінімальна заробітна плата буде встановлюватись у розмірі, не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум" за січень-червень року, що передує року, на який встановлюється розмір мінімальної заробітної плати. 

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено. На думку авторів, ст. 3 Закону України "Про оплату праці" не враховує повний перелік складових заробітної плати, які враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, що призводить до порушення прав працівників, зокрема на підвищену оплату праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, умовами підвищеного ризику для життя і здоров’я в несприятливих умовах.

Чинною редакцією статті 100 Кодексу законів про працю України передбачено, що на важких роботах, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

Оскільки єдиний перелік відсутній з 1993 року, підвищена оплата праці за роботу із шкідливими умовами праці встановлюється за рахунок власних коштів підприємств на підставі статті 7 Закону України "Про охорону праці".

Національним законодавством не заборонено розроблення та затвердження окремого галузевого переліку робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких може встановлюватись підвищена оплата праці.

Враховуючи відсутність Переліку робіт, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та сталу практику визначення такого переліку на рівні угод та колективних договорів, в Уряді вважають за доцільне перейти від державного до договірного регулювання в питанні встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах зі шкідливими умовами праці.

Новини

analytics